Zriaďte si Allianz Konto a získate prístup
k našim novým digitálnym službám.

Moje zmluvy

Okamžitý prehľad o poistení,
ktoré u nás máte uzatvorené.

Zmeny na zmluvách

Jednoduché a pohodlné zmeny
bez toho, aby ste niekam chodili.

Online poistenie

Poistenie, nech ste kdekoľvek,
hoci aj na poslednú chvíľu.

Nahlásenie
poistnej udalosti

Jednoduché a rýchle hlásenie
poistnej udalosti.

Stav
poistnej udalosti

Priebeh likvidácie vašej
poistnej udalosti.

Môj profil

Aktualizácia vašich
osobných údajov.

Ako si zriadiť Allianz Konto?

  • Navštívte niektorú z našich pobočiek, alebo sa stretnite s naším finančným agentom.
  • Podpíšte s nami Dohodu o elektronickej komunikácii.
  • Všetko ostatné vybavíte online a môžete začať využívať výhody Allianz Konta.

Hrajte o iPad!

Zriaďte si Allianz Konto a automaticky súťažíte
o 10x iPad

Súťažné podmienky
Zoznam výhercov